visie en inspiratie

De D3rde Verdieping biedt iedere zinzoekende mens een ‘thuis’ aan. Het is er voor mensen die kerkgaand zijn en verdieping of verbreding zoeken, en voor mensen die niet kerkelijk zijn en op andere manieren bezig zijn met zingeving en spiritualiteit.

De D3rde Verdieping wil op deze manier een ‘grazige weide’ zijn, midden in de stad. Een plek waar mensen hun reis kunnen onderbreken, waar ze even op adem kunnen komen en voedsel tot zich kunnen nemen. Leeftocht voor onderweg.

Naar aanleiding van het besluit van de RK St. Eusebiusparochie om de financiering te stoppen per 1 januari 2015 en het nieuwe beleidsplan van de Protestantse Gemeente Arnhem (PGA), nu de enige financierder van de D3rde Verdieping, is er gewerkt aan een visie op de D3rde Verdieping in samenhang met het beleidsplan van het PGA. Daarbij stond de vraag centraal: wat is de eigen positie en inbreng van de D3rde Verdieping? Je vindt deze documenten hieronder.