Out of the Woods

Deze expositie toont een aantal werken uit de serie ‘Out of the Woods’, die is ontstaan in de periode 2015-2017. Een klein citaat uit een beschouwing, die kunsthistorica Wilma Gosselink heeft geschreven bij het drieluik ‘Out of the Woods1’

“De bossen die Hilly Withaar laat zien in de serie ‘Out of the Woods’ zijn donker en onherbergzaam. Niemand zal bij het zien van deze schilderijen denken aan zoiets ongerijmds als de woestijn. Het allesverzengende zonlicht en de schijnbare oneindigheid van de vlakte staan mijlenver af van deze bomenreeksen. Toch begint deze serie bij de voorstelling van een eindeloze vlakte.”
Dit citaat onderstreept ook het landschapsschilderij.
(de hele tekst vindt u op de website: www.hillywithaar.nl)
U bent van harte welkom bij de opening, op 2 september vanaf 15:00 uur.