ook D3rde Verdieping

Over De Brug

D3rde Verdieping heeft een eigen radioprogramma bij RTV-Arnhem: Over De Brug. Elke zondagmiddag, van 14:00 tot 15:00 uur. Het format is eenvoudig: een panel van vier mensen, ieder met een andere levensbeschouwelijke, dan wel religieuze achtergrond, praat één uur lang over één actueel thema, onder leiding van één gespreksleider. Dit alles afgewisseld met muziek. RTV-Arnhem vind je op 105.9 FM en op de kabel. Heb je de uitzending gemist? Op over-de-brug.nl vind je alle oude uitzendingen.

Netwerk voor Levensvragen Arnhem (NvLA)

Onderdeel van D3rde Verdieping is het Netwerk voor Levensvragen Arnhem. Dit netwerk heeft een eigen website: levensvraagbaakarnhem.nl. Doel: instellingen en organisaties ondersteunen die met mensen werken, en dus met levensvragen te maken hebben. En individueel: mensen helpen die persoonlijk met levensvragen of zingevingsproblematiek te maken hebben. Zie ook de knop ‘levensvraagbaak’ in het hoofdmenu:

Bibliotheek Jeugdwerkbureau Lava

D3rde Verdieping beheert ook de bibliotheek van jeugdwerkbureau Lava, dat op 1 januari 2017 ophield te bestaan. Wie werkzaam is in het levensbeschouwelijk onderwijs of in het kerkelijk jeugd- en jongerenwerk en gebruik wil maken van de bibliotheek of een advies op maat wil, kan contact met ons opnemen.

Arnhem in Dialoog

Onder D3rde Verdieping valt sinds kort ook Arnhem in Dialoog, de lokale versie van de landelijke ‘Dag van de Dialoog’, die elk jaar begin november plaatsvindt. Doel van dit initiatief is dat zoveel mogelijk Arnhemmers – liefst zo verschillend mogelijk – een ochtend, middag of avond lang met elkaar in gesprek gaan. Een kleine werkgroep zorgt voor de organisatie van de zgn. ‘dialoogtafels’. Zie ook: arnhemdialoog.nl en onze facebookpagina.