ook D3rde Verdieping

Netwerk voor Levensvragen Arnhem (NvLA)

Onderdeel van D3rde Verdieping is het Netwerk voor Levensvragen Arnhem. Dit netwerk heeft een eigen website: levensvraagbaakarnhem.nl. Doel: instellingen en organisaties ondersteunen die met mensen werken, en dus met levensvragen te maken hebben. En individueel: mensen helpen die persoonlijk met levensvragen of zingevingsproblematiek te maken hebben. Zie ook de knop ‘levensvraagbaak’ in het hoofdmenu:

Arnhem in Dialoog

Onder D3rde Verdieping valt sinds kort ook Arnhem in Dialoog, de lokale versie van de landelijke ‘Dag van de Dialoog’, die elk jaar begin november plaatsvindt. Doel van dit initiatief is dat zoveel mogelijk Arnhemmers – liefst zo verschillend mogelijk – een ochtend, middag of avond lang met elkaar in gesprek gaan. Een kleine werkgroep zorgt voor de organisatie van de zgn. ‘dialoogtafels’. Zie ook: arnhemdialoog.nl en onze facebookpagina.

Identiteit en onderwijs

D3rde Verdieping is momenteel op twee locaties in Arnhem-Zuid bezig met de begeleiding van een fusieproces van vier basisscholen op het punt van identiteit. De schoolbesturen voor openbaar en christelijk basisonderwijs in Arnhem – De Basis en Fluvius – zijn al samen en zien graag dat ook hun scholen op sommige locaties samengaan. Maar wat doe je dan met het verschil in identiteit? Hoe zorg je ervoor dat de ouders én leerkrachten, die soms bewust hebben gekozen voor openbaar, dan wel christelijk basisonderwijs zich thuis blijven voelen op de nieuwe school? Hoe kom je tot een gezamenlijke identiteit voor deze nieuwe school? Door onze ervaring met interlevensbeschouwelijke dialoog kwam de directie met deze vraag bij ons terecht.