Herinneringen van nu – Thea Vos en Jacqueline van Bergeijk

Thea Vos

‘Ons leven wordt gekenmerkt door een overvloed aan emotioneel belastende momenten. Om mijn eigen wereld te scheppen, om die chaos te kunnen hanteren, zoek ik door middel van vorm, beeld en kleur naar een beheersbare ervaring. In mijn processen zoom ik meer en meer in op de emotie, mijn beleving en ervaring, ik durf steeds dichterbij te komen……..’ (Thea Vos)

Na middelbare school heeft Thea Vos in de gezondheidszorg gewerkt en is ‘traploos’ overgestapt naar kunstzinnig-creatieve activiteiten – van kleding ontwerpen tot haar grote liefde: het schilderen. De afgelopen 30 jaar heeft zij allerlei opleidingen en cursussen gevolgd, en deed ook veel aan zelfstudie.
Momenteel volgt zij het 3de jaar van de deeltijd kunstopleiding de Upgraders, evenals Jacqueline van Bergeijk, onze andere exposant. Daarnaast geeft Thea les, in creatieve technieken, in haar eigen atelier (www.theavos.nl  en info@theavos.nl).

 

Jacqueline van Bergeijk

Textiel is als vanzelfsprekend verbonden met de mens, aanwezig in onze leefomgeving en onze kleding. Kleding geeft warmte, bescherming en status. Oude kleding toont tekenen van gebruik, slijtplekken van herinnering. Het zijn sporen van leven, vertellend over wie we waren, hoe we leefden, wat we hebben meegemaakt.

Jacqueline maakt haar sculpturale werk van oude textiel met naald en draad. Zij heeft een eigen, monumentale beeldtaal, met zowel figuratieve als abstracte elementen. Het werk laat zich niet eenduidig interpreteren en doet een sterk beroep op eigen associaties en herinneringen van de kijker. Inhoudelijk laat Jacqueline zich sturen door de zoektocht naar de balans tussen kwetsbaarheid en kracht.

Na een tijd als verpleegkundige aan het werk te zijn geweest, koos Jacqueline van Bergeijk na een coupeuseopleiding voor de kunstacademie NAU en studeerde er af in de richting Vrije Kunst, specialisatie textiel. Jacqueline heeft ze een Creatieve Naailespraktijk (www.jacquelinevanbergeijk.nl).

 

Opening van beide exposities vindt plaats tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst op 14 januari om 16.00 uur in lokaal 3.09.
Expositie: 14 jan t/m 2 april
Lokaal: 3.09 + vitrine