Symposium: Voltooid leven in perspectief

Symposium: Voltooid leven in perspectief
10 nov '17 | 14:00 tot 16:00 | € 0,00 | Walburgis

Er wordt volop gedebatteerd en gediscussieerd over de vraag of ouderen die vinden dat hun leven ‘voltooid’ is ook recht hebben op hulp bij actieve levensbeëindiging. Om verantwoorde keuzes te maken is het van belang inzicht te hebben in de achtergrond van die stervenswens. Wat bedoelen ouderen als zij aangeven dat hun leven voltooid is? Welke onderliggende motivaties en ervaringen spelen hierbij een rol?
Els van Wijngaarden interviewde mensen met een stervenswens, om meer inzicht in te krijgen. Haar conclusie: “In de ervaringen van ouderen gaat het helemaal niet om ‘het voltooien van een mooi en rijk leven’. Achter die term gaat vaak een rauwe tragiek schuil, een lijden aan het leven. Dat vraagt om een zorgvuldige benadering.” Op dit symposium denken we na over een zorgvuldige benadering van het ouder worden en over het bieden van perspectief in deze levensfase. Vier sprekers delen hun gedachten over ‘waardevol ouder worden’ en ‘voltooid leven’. Daarna kunt u uw vragen stellen tijdens een forumgesprek.
Bijdrage: € 8,50 (met GelrePas € 4,25).
Aanmelden via: www.walburgisarnhem.nl/tickets.

M.m.v.
Wies Houweling: theoloog, Alg. secretaris Vrijzinnigen Nederland, voorzitter De Linker Wang; Tilly de Kruyf: geestelijk verzorger en trainer cursus levens-/stervenskunst bij Expertisenetwerk Levensvragen en Ouderen; Ester Bertholet: specialist ouderengeneeskunde, Praktijk Ouderen Geneeskunde Velp en initiatiefnemer Stichting het Raadhuis Velp; Carlo Knuppe: voormalig huisarts en SCEN-arts.

Inschrijven

Er kunnen geen reserveringen meer worden geplaatst voor dit evenement.