Samenleven – hoe doe je dat?

Samenleven - hoe doe je dat?
21 apr '18 | 10:00 tot 15:00 | € 0,00 | Auditorium

Studie- en werkdag over de kracht van levensbeschouwelijke dialoog

Hoe leef je met elkaar samen in een multiculturele én multireligieuze, of beter, multi-levensbeschouwelijke samenleving als de onze – met mensen die wél en die níet in God geloven: christenen, humanisten, agnosten, moslims, hindoes, atheïsten, joden, boeddhisten, enz. En dan zijn we ook nog eens randstedelijk of provinciaal, hoog- of laagopgeleid, rijk of arm, socialist, liberaal, populist of zwevende kiezer, progressief of conservatief. Of van alles een beetje…
Een samenleving bovendien met een overheid en een groeiende meerderheid van de bevolking die vindt dat geloof achter de voordeur thuishoort. Én een samenleving waarin de sfeer eerder polariserend en radicaliserend is, dan verbindend. Hoe dan toch met elkaar samen te leven?
Wij zoeken het antwoord in participatie en (goed) burgerschap, in het zoeken én vinden van wat ons verbindt, onze common ground. Daarvoor is belangrijk dat we elkaar ontmoeten en met elkaar in dialoog gaan, ook over wat ons ten diepste bezielt: onze – al dan niet religieuze – levensovertuiging. Maar ja, hoe doe je dat, hoe ga je daarover in gesprek? Daarover gaat deze studie- en werkdag.

Aanleiding is de promotie van Mijke Jetten op 18 april. Zij heeft een promotieonderzoek gedaan naar de interreligieuze dialoog tussen moslims en christenen in ons land. Wat zijn de do’s and dont’s als je interreligieus met elkaar in gesprek gaat en in je straat, wijk of stad echt met elkaar wilt samenleven? En daarnaast de studie Interfaith Education for All – Theoretical Perspectives and Best Practices for Transformative Action van Duncan Wielzen en Ina ter Avest (red.), over interlevensbeschouwelijke vorming in het (basis)onderwijs.

Dagvoorzitter: Ad Boogaard, pastor/coördinator van D3rde Verdieping.

Inschrijven

Er kunnen geen reserveringen meer worden geplaatst voor dit evenement.