God is niet te vangen – Onorthodoxe gesprekken over veranderend geloof

God is niet te vangen - Onorthodoxe gesprekken over veranderend geloof
12 jun '18 | 14:15 tot 16:00 | € 0,00 | Opstandingskerk

De gesprekskring rond De orthodoxe ketter van Peter Rollins smaakte naar meer. Daarom een vervolg, nu met het boek God is niet te vangen van Jan Offringa en Evert van Baren. Daarin bespreken veertien PKN-gemeenteleden uit Kesteren hun geloof met hun predikant en de voorzitter van de kerkenraad. Zij vertellen openhartig wat ze op geloofsgebied hebben losgelaten en wat daarvoor in de plaats kwam. Ds. Jan Offringa (oud-voorzitter van Op Goed Gerucht) was hun welwillende en kritische gesprekspartner. Het resultaat is een reeks verhalen die een goed beeld geeft van wat er leeft aan geloof én ongeloof in een moderne geloofsgemeenschap. NB: ook wie nog niet aan de kring deelnam, is natuurlijk van harte welkom!
Data: 23-01 | 20-02 | 20-03 | 17-04 | 15-05 | 12-06
Kosten: vrijwillige bijdrage.
Docenten: Elsje Pot, stadspredikant, en Ad Boogaard, pastor/coördinator D3rde Verdieping.

Inschrijven

Er kunnen geen reserveringen meer worden geplaatst voor dit evenement.