algemene voorwaarden

Gereduceerd tarief

Bij de kosten van de cursussen en activiteiten staan telkens twee bedragen genoemd. Het gereduceerde tarief is alléén geldig voor:

  • Houders van de GelreCard (actiecoupon nr. 16) en houders van een studentenkaart

Heeft u andere redenen waarvoor u toch denkt aanspraak te kunnen maken op het gereduceerd tarief, neem dan eerst even contact op met Ad Boogaard (026-3513185). De kosten mogen geen belemmering zijn. Wij vragen u om bij inschrijving via internet het nummer van uw GelreCard of studentenkaart door te geven. Neem vervolgens uw GelreCard met geldige actiecoupon (nr.16) of studentenkaart bij aanvang van de cursus mee.

Beëindiging of annulering

Annulering van een cursus of activiteit is mogelijk tot uiterlijk twee weken voor aanvang. Wij brengen u dan wel € 10,- administratiekosten in rekening. Daarna bent u in principe het volledige bedrag van de cursus of activiteit verschuldigd. Dit geldt ook als u de cursus voortijdig wilt beëindigen.
In bepaalde gevallen, bijvoorbeeld bij langdurige ziekte, kunt u schriftelijk om terugbetaling van (een deel van) het cursusgeld verzoeken.

Cursussen en activiteiten gaan door bij voldoende deelname. Bij onvoldoende deelnemers wordt de cursus geannuleerd. In dat geval krijgt u hiervan zo snel mogelijk bericht en wordt het door u betaalde cursusgeld teruggestort.

Ziekte en afmelding

Als u door omstandigheden de cursus niet kunt volgen, horen wij dat graag. Afmeldingen bij de docent zijn niet bindend. Vervalt een cursus omdat de docent ziek is, dan krijgt u bericht.

Betaalmogelijkheden via internet

Wanneer u zich via internet inschrijft kunt u kiezen tussen de volgende twee betaalmethoden:

  1. iDeal
  2. direct betalen via uw bank.

Als u voor direct betalen via uw bank kiets, maakt het bedrag zelf over middels een overschrijving twee weken vóór aanvang van de cursus, of direct na aanmelding.

Rekeningnummer cursussen en workshops

iban: NL18 INGB 0004 6302 82 op naam van Stadspastoraat Arnhem

Rekeningnummer giften

iban: NL 96 INGB 0003 8488 04 op naam van Stadspastoraat Arnhem