Ontmoeting, gesprek, beweging of verstilling
Ook in de zomermaanden geopend. Zie: activiteiten.

ruimte voor bezinning en ontmoeting

D3rde Verdieping is voor iedereen  die zich wil bezinnen op de vragen die het leven ons stelt, die op zoek is naar de diepere zin of betekenis van het bestaan, in ontmoeting met de ander. D3rde Verdieping is een oefenplaats voor de religieus daklozen en andere zinzoekers die zich willen verdiepen in het hogere.
D3rde Verdieping biedt cursussen, workshops, lezingen en meditaties (zie: activiteiten), naast individuele begeleiding, of met een oud woord ‘zielzorg’. In de zomermaanden is D3rde verdieping beperkt open. Op maandagochtend is er iemand aanwezig en om 12.30 uur is er een weekopening in de stilteruimte. (in 3.12).
activiteiten
ouderen

Bewust ouder worden

18 september 2018
14:00 - 16:00
Naples 2

Eerst Napels zien…

12 oktober 2018
20:00 - 22:00

persoonlijk gesprek

Soms heb je gewoon behoefte om met iemand te praten. Soms gebeurt er iets in je leven waardoor je het even niet meer weet.
Soms helpt het om er gewoon met iemand over te praten.
Als dat zo is, neem dan contact met ons op.
Ad Boogaard en Elsje Pot.

contact

programma D3rde Verdieping

18 sep '18 Levensvraagbaak – Loket voor Levensvragen
18 sep '18 Kunst zinnig
18 sep '18 Bewust ouder worden
19 sep '18 Meditatie op woensdag
19 sep '18 De stamtafel